Selektywna zbiórka odpadów + zmiana wysokości stawki za wywóz śmieci od 01/2021

Informujemy, iż od 1 stycznia 2021 r. wprowadzona zostaje obowiązkowa selektywna  zbiórka odpadów. Nieruchomości na których odpady nie były do tej pory zbierane w sposób selektywny zostaną wyposażone w pojemniki i/lub worki umożliwiające segregację odpadów. Operacja ta zostanie wykonana na zlecenie Urzędu Miasta Torunia przez MPO.

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 14 zł od osoby za miesiąc.

W przypadku gdy kontrole kilkakrotnie wykażą brak selektywnej zbiórki odpadów stawka opłaty zostanie podwyższona do kwoty 28 zł od osoby za miesiąc.

Close Menu