WM Broniewskiego 4 – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca PIB „KMM” Sp. z o.o., uprzejmie zapraszają wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej na zebranie, które odbędzie się dnia 12.03.2020r (czwartek) o godz. 17.00 w biurze administracji przy ul. Broniewskiego 4/103 w Toruniu.
Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 2019
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przeksięgowania środków
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarczego Wspólnoty
  6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Funduszu Legalizacyjnego
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zakresu robót remontowych
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do regulaminu użytkowania garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zakończenie zebrania.
Close Menu