WM Broniewskiego 4 – współczynniki LAF (udostępnienie lokali)

Zgodnie z nowelizacją prawa energetycznego, na Wspólnoty nałożono obowiązek rozliczania energii cieplnej z uwzględnieniem współczynników korygujących LAF. W celu rzetelnego wyliczenia współczynników, należy wcześniej sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej wszystkich mieszkań.

W związku z powyższym Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej informuje, że w dniu:

mieszkania 3-54 (klatka VIII) + 58-77 (klatka VII) + wszystkie lokale użytkowe
29.03.2023 (środa) w godz. 8.30-12.30 oraz 16.30-19.30

mieszkania 80-99 (klatka VI) + 104-153 (klatka V) + mieszkania nr 155, 156, 159, 160, 163, 164 (klatka IX)
30.03.2023 (czwartek) w godz. 8.30-12.30 oraz 16.30-19.30

cała Wspólnota Broniewskiego 4 – termin dodatkowy
31.03.2023 (piątek) w godz. 8.30-13.00

przeprowadzane będą prace przygotowawcze do sporządzenia świadectw energetycznych i obliczenia współczynników LAF.
Powyższe wiąże się z koniecznością udostępnienia wejścia do lokalu mieszkalnego.
Przewidywany czas wizyty w lokalu mieszkalnym wynosi ok.5 minut.

Prace wykona firma City Home mgr inż. arch. Arkadiusz Wyrzykowski
tel. kontaktowy 791 563 555

Close Menu