WM Broniewskiego 4 – Zebranie wspólnoty 26.02.2024.

ZAPROSZENIE

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca części wspólnej Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Budowlane „KMM” Sp. z o.o., uprzejmie zapraszają wszystkich członków Wspólnoty na zebranie, które odbędzie dnia 26.02.2024r ( poniedziałek ) o godz. 17.00 w biurze Administracji ul. Broniewskiego 4/103A w Toruniu.

Proponowany porządek obrad :

Otwarcie Zebrania.

Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty za rok 2023

Podjęcie uchwaływ sprawie przeksięgowania środków.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarczego Wspólnoty i wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zakresu robót remontowych.

Podjęcie uchwaływ sprawie wyrażenia zgody na zakup i montaż kamer w windach.

Sprawy bieżące.

Zakończenie zebrania.

Close Menu