WM Broniewskiego 6 – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca części wspólnej Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Budowlane „KMM” Sp. z o.o., uprzejmie zapraszają wszystkich członków Wspólnoty na zebranie, które odbędzie się dnia 22.03.2023r (środa) o godz. 17.00
w biurze Administracji ul. Broniewskiego 4/103A w Toruniu.
Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 2022
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na licytację lokalu przy ul. Broniewskiego 6/35
 4. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji działań Zarządu dla uruchomienia dźwigu w klatce 4 po awarii prądu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeksięgowania środków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie planu gospodarczego i wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zatwierdzania zmian wysokości stawki na tytule ochrona i monitoring.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia niedoborów zimnej wody.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu zasad rozliczania energii cieplnej i wody zatwierdzonego Uchwałą 6/2012 z dnia 25.10.2012r
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zakończenie zebrania.
Close Menu