WM Broniewskiego 6 – współczynniki LAF (udostępnienie lokali)

Zgodnie z nowelizacją prawa energetycznego, na Wspólnoty nałożono obowiązek rozliczania energii cieplnej z uwzględnieniem współczynników korygujących LAF. W celu rzetelnego wyliczenia współczynników, należy wcześniej sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej wszystkich mieszkań.

W związku z powyższym Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej informuje, że w dniu:

mieszkania 5-54 (klatka IV) + 58-77 (klatka III)
07.06.2023 (środa) w godz. 10.00-13.00 oraz 16.00-18.30

mieszkania 80-97 (klatka II) + 100-151 (klatka I) + mieszkania nr 157, 158, 161, 162, 165, 166 (klatka IX)
15.06.2023 (czwartek) w godz. 8.30-12.30 oraz 16.30-19.30

cała Wspólnota Broniewskiego 6 – termin dodatkowy
16.06.2023 (piątek) w godz. 8.30-12.30

przeprowadzane będą prace przygotowawcze do sporządzenia świadectw energetycznych i obliczenia współczynników LAF.
Powyższe wiąże się z koniecznością udostępnienia wejścia do lokalu mieszkalnego.
Przewidywany czas wizyty w lokalu mieszkalnym wynosi ok.5 minut.

Prace wykona firma City Home mgr inż. arch. Arkadiusz Wyrzykowski
tel. kontaktowy 791 563 555

Close Menu