WM Broniewskiego 8-8D, Fałata 19-19D – współczynniki LAF (udostępnienie lokali)

Zgodnie z nowelizacją prawa energetycznego, na Wspólnoty nałożono obowiązek rozliczania energii cieplnej z uwzględnieniem współczynników korygujących LAF. W celu rzetelnego wyliczenia współczynników, należy wcześniej sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej wszystkich mieszkań.

W związku z powyższym Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej informuje, że w dniach:

10 maja 2023 (środa) w godz. 8.30-12.30 oraz 16.30-19.30 – ul. Broniewskiego 8-8D
11 maja 2023 (czwartek) w godz. 8.30-12.30 oraz 16.30-19.30 – ul. ul. Fałata 19-19D
12 maja 2023 (piątek) w godz. 8.30-12.30 – ul. Broniewskiego 8-8D, ul. Fałata 19-19D

przeprowadzane będą prace przygotowawcze do sporządzenia świadectw energetycznych i obliczenia współczynników LAF.
Powyższe wiąże się z koniecznością udostępnienia wejścia do lokalu mieszkalnego.
Przewidywany czas wizyty w lokalu mieszkalnym wynosi ok.5 minut.

Prace wykona firma City Home mgr inż. arch. Arkadiusz Wyrzykowski
tel. kontaktowy 791 563 555

Close Menu