WM Broniewskiego 8-8D,Fałata 19-19D 19.03.2024r.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca części wspólnej Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Budowlane „KMM” Sp. z o.o., uprzejmie zapraszają wszystkich członków Wspólnoty na zebranie, które odbędzie się dnia 19.03.2024r (wtorek) o godz. 17.00

w biurze Administracji ul. Broniewskiego 4/103A w Toruniu.

Proponowany porządek obrad :

Otwarcie Zebrania.

Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty za rok 2023.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przeksięgowania środków.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.

Podjęcie uchwały w sprawie planu gospodarczego i wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu częściami wspólnymi

Sprawy bieżące.

Zakończenie zebrania.

Close Menu