WM Broniewskiego 8 EFG – Zebranie Wspólnoty 14.03.2024.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca części wspólnej Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Budowlane „KMM” Sp. z o.o., uprzejmie zapraszają wszystkich członków Wspólnoty na zebranie, które odbędzie się w czwartek dnia 14.03.2024r o godz. 17.00 w biurze Administracji ul. Broniewskiego 4/103A w Toruniu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty za rok 2023.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie planu gospodarczego i wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu częściami wspólnymi.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Zakończenie zebrania.
Close Menu