WM Broniewskiego 8EFG – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca części wspólnej Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Budowlane „KMM” Sp. z o.o., uprzejmie zapraszają wszystkich członków Wspólnoty na zebranie, które odbędzie się dnia 22.02.2023r (środa) o godz. 17.00 w biurze Administracji ul. Broniewskiego 4/103A w Toruniu.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty za rok 2022.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie planu gospodarczego i wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zatwierdzania zmian wysokości stawki na tytule ochrona i monitoring.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia niedoborów zimnej wody
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu zasad rozliczania energii cieplnej i wody zatwierdzonego Uchwałą 4/2019 z dnia 04.01.2019r
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zakończenie zebrania.
Close Menu