WM Broniewskiego 8EFG – przegląd kominiarski

Administracja Wspólnoty informuje, że w dniach

13.04.2022 (środa) od godz.16:30
23.04.2022 (sobota) od godz. 11:00

przeprowadzana będzie okresowa kontrola przewodów kominowych w budynku.
Prosimy o udostępnienie mieszkań. W razie przewidywanej nieobecności
prosimy o kontakt z: Mateusz Wiśniewski 500 148 721.

W przypadku nieudostępnienia mieszkania właściciel zobowiązany
jest we własnym zakresie i na własny koszt zlecić przegląd oraz dostarczyć protokoły do administracji.

Brak odpowiedniego dokumentu skutkuje przejęciem odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w budynku a mające źródło w lokalu nie objętym kontrolą.
Obowiązek okresowej kontroli wynika z Prawa Budowlanego art. 62.1

Close Menu