WM Legionów 13A – zebranie wspólnoty 07.02.2024.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca PIB „KMM” zapraszają wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Legionów 13A na zebranie, które odbędzie się dnia 07.02.2024r (środa) o godz.17.00 w Szkole Technikum Budowlane przy ul. Legionów 19/21 w Toruniu.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 2023.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad naliczania odsetek od nieterminowych płatności
  6. Sprawy bieżące.
    • Omówienie ustaleń dotyczących wykonania przebudowy boksu śmietnikowego
  7. Zakończenie zebrania.
Close Menu