WM Lubicka 10 – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca PIB „KMM” zapraszają wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Lubickiej 10 na zebranie, które odbędzie się dnia 31.03.2023r ( piątek ) o godz.17.30 w lokalu nr 1 przy ulicy Polnej 8 F w Toruniu (Administracja osiedla).

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2022r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomości wspólnej na 2023r
  5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu celowego na wymianę wodomierzy i ciepłomierzy.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu zasad rozliczania kosztów energii cieplnej zatwierdzonego Uchwałą 9/2019 z dnia 18.07.2019r
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu zasad rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków zatwierdzonego Uchwałą 10/2019 z dnia 18.07.2019r
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu użytkowania garaży i miejsc postojowych
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zakończenie zebrania.
Close Menu