WM Lubicka 10 – zebranie wspólnoty 25.01.2024r.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca części wspólnej Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Budowlane „KMM” Sp. z o.o. uprzejmie zapraszają wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej na zebranie, które odbędzie się 25.01.2024r ( czwartek ) o godz. 17.00 w biurze Administracji przy ulicy Polnej 8F/1 w Toruniu.

Proponowany porządek obrad :
1.Otwarcie Zebrania.
2.Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2023r.
3.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu   nieruchomością wspólnej na 2024r.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu Wspólnoty.
8.Sprawy bieżące.
9.Zakończenie zebrania.

Close Menu