WM Lubicka 4- 4B – Zebranie wspólnoty 26.03.2024r

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Administracja PIB „KMM” uprzejmie zapraszają Współwłaścicieli nieruchomości na Zebranie, które odbędzie się w dniu 26.03.2024r o godz.17.00 (wtorek) w lokalu Administracji ul. Sobieskiego 14 w Toruniu (na terenie Osiedla Słoneczne Tarasy).

Proponowany porządek obrad :

Otwarcie zebrania.
Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2023r.
Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2023r.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarczego Wspólnoty i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu Wspólnoty.
Sprawy bieżące.
Zakończenie zebrania

Close Menu