WM PCK 3-5A – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca części wspólnej Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Budowlane „KMM” Sp. z o.o. uprzejmie zapraszają wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej na zebranie, które odbędzie dnia 09.02.2023r w czwartek
o godz.17.00 w sali budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Legionów 210 w Toruniu
.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie zebrania
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2022r
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarczego Wspólnoty i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomości wspólnej
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu zasad rozliczania energii cieplnej i wody zatwierdzonego Uchwałą 8/2022 z dnia 22.02.2022r
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykonania odnowienia desek elewacyjnych
  7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania funduszu legalizacyjnego
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania montażu monitoringu Wspólnoty
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zakończenie zebrania.
Close Menu