WM Polna 8CD – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca PIB „KMM” zapraszają wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Polnej 8 C-D w Toruniu na zebranie, które odbędzie się dnia 29.03.2023r (środa) o godz. 16.00 w lokalu nr 1 przy ulicy Polnej 8F w Toruniu (Administracja osiedla).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2022r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przeksięgowania środków.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu zasad rozliczania energii cieplnej i wody zatwierdzonego Uchwałą 7/2006 z dnia 12.10.2006r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zatwierdzania zmian wysokości stawki na tytule utrzymanie czystości.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zakończenie zebrania.
Close Menu