WM Polna 8EF – kontrola przewodów kominowych w mieszkaniach.

Administracja Wspólnoty informuje, że w dniach:

23.05.2024 (czwartek) od godz.16:30
25.05.2024 (sobota) od godz. 09:00

przeprowadzana będzie okresowa kontrola przewodów kominowych w budynku.
Prosimy o udostępnienie mieszkań. W razie przewidywanej nieobecności prosimy o kontakt z wykonawcą:
Zakład Kominiarski Mateusz Wiśniewski 500 148 721.

W przypadku nieudostępnienia mieszkania właściciel zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zlecić przegląd oraz dostarczyć protokoły do administracji. Brak odpowiedniego dokumentu skutkuje przejęciem odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w budynku, a mające źródło w lokalu nieobjętym kontrolą.

Obowiązek okresowej kontroli wynika z Prawa Budowlanego art. 62.1.

Close Menu