WM Polna 8EF – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca PIB „KMM” zapraszają wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Polnej 8 E-F na zebranie, które odbędzie się dnia 06.02.2023r. (poniedziałek) o godz.17.00 w lokalu nr 1 przy ulicy Polnej 8 F w Toruniu (Administracja Wspólnoty).

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 2022.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego Wspólnoty.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Zakończenie zebrania.
Close Menu