WM Polna 8EF – zebranie wspólnoty 26.01.2024

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca PIB „KMM” zapraszają wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Polnej 8 E-F na zebranie, które odbędzie się dnia 26.01.2024r (piątek) o godz.16.30 w lokalu nr 1 przy ulicy Polnej 8 F w Toruniu (Administracja Wspólnoty).

Proponowany porządek obrad :

Otwarcie Zebrania.

  1. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 2023.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego Wspólnoty.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej, wody i odprowadzenia ścieków
  5. Sprawy bieżące.
  6. Zakończenie zebrania.
Close Menu