WM Polna 8GH – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca PIB „KMM” zapraszają wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Polnej 8 G-H na zebranie, które odbędzie się dnia 28.03.2023r (wtorek) o godz. 17.00 w lokalu nr 1 przy ulicy Polnej 8F w Toruniu (Administracja osiedla).

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 2022.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przeksięgowania środków.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego Wspólnoty.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających skład Zarządu Wspólnoty
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu zasad rozliczania energii cieplnej i wody zatwierdzonego Uchwałą 7/2006 z dnia 13.10.2006r
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zakończenie zebrania.

UWAGA!
W trakcie zebrania omówiony zostanie temat planowanych remontów i związanego z tym znacznego wzrostu opłat na Fundusz Remontowy.
Jednocześnie przypominamy, iż uchwała w sprawie wystąpienia na drogę sądową z roszczeniami przeciwko firmie TARBUD nie została przegłosowana.
Ponadto w związku z rezygnacją przedstawiciela budynku 8H z pełnienia funkcji członka Zarządu, zwracamy się do prośbą do mieszkańców budynku 8H o zgłaszanie swoich kandydatur w celu uzupełnienia składu Zarządu Wspólnoty.

W związku z powyższym Zarząd oraz Zarządca apelują do wszystkich Członków Wspólnoty o obecność na tegorocznym spotkaniu.

Close Menu