WM Polna 8P – zebranie wspólnoty 23.02.2024.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca PIB „KMM” zapraszają wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Polnej 8 P na zebranie, które odbędzie się dnia 23.02.2024r (piątek) o godz.17.00 w lokalu nr 1 przy ulicy Polnej 8 F w Toruniu (Administracja osiedla).

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 2023.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przeksięgowania środków.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
 6. Sprawy bieżące.
  • Omówienie stanu zadłużeń lokali powyżej 2 miesięcy.
  • Omówienie planów remontowych Wspólnoty (elewacja + dach).
 7. Zakończenie zebrania.
Close Menu