WM Polna 8P – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca PIB „KMM” zapraszają wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Polnej 8 P na zebranie, które odbędzie się dnia 16.03.2023r (czwartek) o godz.17.00 w lokalu nr 1 przy ulicy Polnej 8 F w Toruniu (Administracja osiedla).

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 2022
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przeksięgowania środków.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia niedoborów zimnej wody
 7. Podjęcie uchwały w sprawie remontu elewacji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu zasad rozliczania energii cieplnej i wody zatwierdzonego Uchwałą 7/2006 z dnia 07.12.2006r
 9. Sprawy bieżące.
  • Omówienie stanu zadłużeń lokali
  • Omówienie kosztów centralnego ogrzewania
 10. Zakończenie zebrania.
Close Menu