WM Poznańska 284 – 284 A – Zebranie wspólnoty 22.02.2024.

ZAPROSZENIE

Zarząd Wspólnoty i Zarządca nieruchomości wspólnej budynków przy ul. Poznańskiej 284-284A w Toruniu, uprzejmie zapraszają wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej na zebranie, które odbędzie się dnia 22.02.2024r. o godz. 17.00 ( czwartek) w Domu Muz przy ul. Poznańskiej 52 w Toruniu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2023r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przeksięgowania środków za 2023r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad prowadzenia funduszu remontowego
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia remontu przyłącza kanalizacyjnego
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia montażu płotu panelowego w granicach Wspólnoty
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia remontu 2 klatek schodowych w budynku ul. Poznańska 284A
 10. Podjęcie uchwały w sprawiemontażu paneli fotowoltaicznych
 11. Sprawy bieżące
 • omówienie przez Zarząd realizacji bieżącej eksploatacji i konserwacji

12. Zakończenie zebrania

Close Menu