WM Poznańska 284-284A – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd Wspólnoty i Zarządca nieruchomości wspólnej budynków przy ul. Poznańskiej 284-284A w Toruniu, uprzejmie zapraszają wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej na zebranie, które odbędzie się dnia 30.01.2023r. o godz. 17.00 ( poniedziałek) w Domu Muz przy ul. Poznańskiej 52 w Toruniu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2022r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przeksięgowania środków za 2022r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego i ustalenie
    wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu na 2023r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty
  6. Sprawy bieżące
  7. Zakończenie zebrania
Close Menu