WM Poznańska 97-99 – komunikat dot. bezpieczeństwa

Administracja Wspólnoty zwraca się z uprzejmą prośbą o:

  1. domykanie drzwi wejściowych do budynku, co zwiększy bezpieczeństwo zarówno osób jak i mienia pozostających w budynku i zmniejszy ryzyko dewastacji.
  2. niepozostawianie rowerów przypinanych na klatkach schodowych. Ciągi komunikacyjne stanowią jednocześnie drogę ewakuacyjną i zgodnie z przepisami nie mogą być zastawiane przedmiotami utrudniającymi swobodne przejście.
    Ponadto koła rowerów powodują zabrudzenia ścian.
Close Menu