WM Poznańska 97-99 – zebranie wspólnoty 23.01.2024

Zarządca części wspólnych nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 97-99 Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Budowlane „KMM” zaprasza wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej na zebranie, które odbędzie się dnia 23.01.2024r (wtorek) o godz. 17.00 w lokalu nr 1 przy ul Polnej 8 F w Toruniu.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za okres od 15.10.2022 do 31.12.2023r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania funduszu remontowego.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Zakończenie zebrania.
Close Menu