WM Słoneczne Tarasy – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd i Zarządca  nieruchomości wspólnej budynków przy ul. ul. Podchorążych 2-4, ul. Sobieskiego 2-2a, 4, 6, 8, 10, 12-16 w Toruniu, uprzejmie zapraszają wszystkich Członków Wspólnoty Mieszkaniowej na Zebranie, które odbędzie się dnia 22.03.2022r (wtorek) o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 2 (stołówka) przy  ul. Targowej 15/17 w Toruniu.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej  za 2021r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przeksięgowania środków. 
  4. Informacja z działalności Zarządu Wspólnoty za 2021r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i  udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia zarządcy nieruchomości wspólnej.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zakończenie zebrania.
Close Menu