WM Szosa Chełmińska 66 – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca części wspólnej Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Budowlane „KMM” Sp. z o.o. uprzejmie zapraszają wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej na zebranie, które odbędzie się 01.03.2022r ( wtorek ) o godz. 16.00 w biurze Administracji przy ulicy Polnej 8F/1 w Toruniu.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej  za 2021r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
  5. Sprawy  bieżące.
  6. Zakończenie  zebrania.
Close Menu