WM Szosa Chełmińska 66 – współczynniki LAF (udostępnienie lokali)

W związku z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.12.2021 r. wprowadzono obowiązek stosowania współczynników korygujących LAF przy dokonywaniu kosztów centralnego ogrzewania.

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej informuje, iż w dniach:

  • 16.02.2023 r. (czwartek) w godz. 8.30-10.30 i 17.30-19.30
  • 17.02.2023 r. (piątek) w godz. 8.30-9.30
    przeprowadzane będą prace przygotowawcze do sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej i obliczenia współczynników LAF. Powyższe wiąże się z koniecznością udostępnienia wejścia do lokalu mieszkalnego.
    Przewidywany czas wizyty w lokalu mieszkalnym wynosi ok.5 minut.

Prace wykona firma City Home mgr inż. arch. Arkadiusz Wyrzykowski
tel. kontaktowy 791 563 555

Close Menu