WM Szosa Lubicka 4-4B – zawiadomienie o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie suchego drzewa.

Szanowni Mieszkańcy,
Wspólnota Mieszkaniowa Szosa Lubicka 4-4B w Toruniu zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, informuje o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie suchego drzewa (1 szt. gatunek: akacja) znajdującego się z tyłu budynku nr 4B, przed placem zabaw. Ewentualne uwagi prosimy wnosić do Administracji Wspólnoty do dnia 30.06.2023.

Close Menu