WM Widok 13-17 – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd  Wspólnoty  Mieszkaniowej i Zarządca  nieruchomości wspólnej PIB „KMM” uprzejmie zapraszają Współwłaścicieli  nieruchomości  przy ul. Widok 13-17 w Toruniu   na Zebranie, które odbędzie się 27.01.2022r. (czwartek) o godz. 19.00 w suszarni budynku przy ul. Widok 13 w Toruniu.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej  za 2021r.
  3. Podjęcie w sprawie przeksięgowania środków.
  4.  Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty za 2021r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  rocznego  planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną. 
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wymiany wodomierzy i legalizacji ciepłomierzy.
  7. Sprawy  bieżące.
  8. Zakończenie  zebrania.

Close Menu