WM Widok 13-17 – zebranie wspólnoty 30.01.2024r.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca nieruchomości wspólnej PIB „KMM” uprzejmie zapraszają Współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Widok 13-17 w Toruniu na zebranie, które odbędzie się 30.01.2024r (wtorek) o godz. 19.00 w suszarni budynku przy ul. Widok 13 w Toruniu.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie zebrania
 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2023r
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty za 2023r
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu Wspólnoty
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia remontu elewacji
 7. w sprawie zmiany treści uchwały nr 4 /2017 z dnia 13.02.2017r w sprawie określenia zasad prowadzenia funduszu remontowego
 8. Sprawy bieżące.
  • Omówienie zasad korzystania z suszarni
  • Rozważenie wycinki krzewów z terenów zieleni Wspólnoty
 9. Zakończenie zebrania.
Close Menu