WM Winnica 45-45D- Zebranie wspólnoty 27.02.2024 – aktualizacja.


Zarząd Wspólnoty i Zarządca nieruchomości wspólnej uprzejmie zapraszają wszystkich Członków Wspólnoty Mieszkaniowej na zebranie, które odbędzie się dnia 27.02.2024 ( wtorek ) o godz.17.00 w Szkole Podstawowej nr 2 (stołówka) przy ul. Targowej 15/17 w Toruniu.

Na podstawie wniosku właścicieli lokali o uzupełnienie porządku obrad przesyłamy ponownie porządek obrad z projektami uchwał i kartą do głosowania. Tabele sprawozdania finansowego i kosztów utrzymania nieruchomości za 2023r oraz plan gospodarczy na 2024r pozostają bez zmian.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór komisji skrutacyjnej
 3. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2023 r.
 4. Informacja Zarządu z działalności za 2023 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przeksięgowania środków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty za 2023r
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu Wspólnoty.
 8. Podjęcie uchwały sprawie powołania do składu Zarządu Wspólnoty
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na 2024r
 10. Sprawy bieżące
  – omówienie remontu klatek schodowych
  – omówienie czyszczenia elewacji
  – zapoznanie się z możliwością zmiany usytuowania placu zabaw
 11. Zakończenie zebrania
Close Menu