WM Winnica 45-45D – Zebranie wspólnoty 27.02.2024

Zarząd Wspólnoty i Zarządca nieruchomości wspólnej uprzejmie zapraszają wszystkich Członków Wspólnoty Mieszkaniowej na zebranie, które odbędzie się dnia 27.02.2024 ( wtorek ) o godz.17.00 w Szkole Podstawowej nr 2 (stołówka) przy ul. Targowej 15/17 w Toruniu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2023 r.
 3. Informacja Zarządu z działalności za 2023 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeksięgowania środków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty za 2023r
 6. Podjęcie uchwały sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu Wspólnoty
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na 2024r
 8. Sprawy bieżące
  •omówienie remontu klatek schodowych
  •omówienie czyszczenia elewacji
  •zapoznanie się z możliwością zmiany usytuowania placu zabaw
 9. Zakończenie zebrania
Close Menu