WM Wodociągowa 19 – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarządca nieruchomości wspólnej, uprzejmie zaprasza Współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Wodociągowej 19 w Małej Nieszawce na zebranie, które odbędzie się dnia 25.01.2023r w środę o godz. 16.00 w mieszkaniu nr 2 przy ul. Wodociągowej 19 w Małej Nieszawce.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie zebrania
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2022r
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zakresu robót remontowych
  6. Sprawy bieżące
  7. Zakończenie zebrania.
Close Menu