WM Grudziądzka 79 – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca PIB „KMM” zapraszają wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grudziądzkiej 79 na zebranie, które odbędzie się 30.01.2023r w poniedziałek o godz. 16.30 w lokalu nr 1 przy ulicy Polnej 8 F w Toruniu (biuro Administracji).

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie Zebrania
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2022r
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego i ustalenie opłat na 2023r
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do zasad rozliczenia energii cieplnej i wody
  6. Sprawy bieżące
  7. Zakończenie zebrania
Close Menu