WM Polna 8 CD – współczynnik LAF ( udostępnienie lokali )

WM Polna 8CD – współczynniki LAF (udostępnienie lokali) – WAŻNE!

Zgodnie z nowelizacją prawa energetycznego, na Wspólnoty nałożono obowiązek rozliczania energii cieplnej z uwzględnieniem współczynników korygujących LAF. 
W celu rzetelnego wyliczenia współczynników, należy wcześniej sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej wszystkich mieszkań.

W związku z powyższym Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej informuje, że w dniach:06-07.12.2023r. (środa – czwartek) w godz. 08.30-12.30 oraz 16.30-19.00 przeprowadzane będą prace przygotowawcze do sporządzenia świadectw energetycznych i obliczenia współczynników LAF.

W każdym z w/w przedziałów czasowych wykonawca podejmie jedną próbę wejścia do mieszkania.

Od ustalonego współczynnika LAF zależne będą ponoszone w przyszłości przez poszczególne lokale koszty centralnego ogrzewania.
Z tego powodu zwracamy się z prośbą o potraktowanie sprawy priorytetowo i udostępnianie lokali mieszkalnych. Przewidywany czas wizyty w mieszkaniu wynosi ok.5 -10 minut.

Prace wykonywane będą przez firmę:  City Home mgr inż. arch. Arkadiusz Wyrzykowski tel. kontaktowy 791 563 555.

Uwaga! Powyższe ogłoszenie nie dotyczy lokali mieszkalnych, w których prace te zostały przeprowadzone we wcześniejszym terminie

Close Menu