WM Szosa Chełmińska 66 – zebranie wspólnoty 22.01.2024r.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca części wspólnej Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Budowlane „KMM” Sp. z o.o. uprzejmie zapraszają wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej na zebranie, które odbędzie się 22.01.2024r ( poniedziałek ) o godz. 16.00 w biurze Administracji przy ulicy Polnej 8F/1 w Toruniu.

Proponowany porządek obrad :
1.Otwarcie Zebrania.
2.Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2023r.
3.Podjęcie uchwały w sprawie przeksięgowania środków
4.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/2017 z dnia 17.02.2017 w sprawie powołania funduszu remontowego
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na montaż paneli fotowoltaicznych oraz upoważnienia Zarządu Wspólnoty do zaciągnięcia w imieniu Wspólnoty kredytu na ten cel.
8.Sprawy bieżące.
9.Zakończenie zebrania.

Close Menu