WM Winnica 45-45D – plan zagospodarowania ul. Winnica

Informujemy, iż na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wystawiony został do publicznej wiadomości projekt planu zagospodarowania ul. Winnicy od granic Wspólnoty aż do mostu.

Wszelkie informację znajdują się na stronie: http://www.bip.mpu-torun.pl/?cid=15&bip_id=692

Close Menu