WM Wodociągowa 19 – zebranie wspólnoty 29.01.2024.

Zarządca nieruchomości wspólnej, uprzejmie zaprasza Współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Wodociągowej 19 w Małej Nieszawce na zebranie, które odbędzie się dnia 29.01.2024 (w poniedziałek) o godz. 16.00 w mieszkaniu nr 3 przy ul. Wodociągowej 19 w Małej Nieszawce.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie zebrania
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2023r
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zakresu robót remontowych
  6. Sprawy bieżące
  7. Zakończenie zebrania.
Close Menu